„REMÉNYETEK MINDVÉGIG TÖKÉLETESEDJÉK” (ZSID 6.11)

Nappali csengetési rend

1. 08:00 – 08:45
2. 08:55 – 09:40
3. 09:50 – 10:35
4. 10:45 – 11:30
5. 11:40 – 12:25
6. 12:45 – 13:30
7. 13:50 – 14:35
8. 14:40 – 15:25

Vers és novellaíró pályázat

Ferenc pápa 2020. december 27-én, Szent Család vasárnapján hirdette meg, és 2021. március 19-én, az Amoris Laetitia kezdetű apostoli levél közzétételének ötödik évfordulóján nyitja meg a család évét. Kapcsolódva a Szentatya szándékához a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Katolikus Kulturális Hetek programsorozat keretében vers és novella író pályázatot hirdet „A család, Istentől rendelt közösség” címmel.

A pályázat célja, hogy a résztvevők a szépirodalom eszközeivel bemutassák mit jelent a család a keresztény életünkben, hogy a családban, mint „mini egyházban” kapjuk hitünk és értékrendünk alapjait.

Téma javaslatok:

 1. A Szent Család példája életemben
 2. Szűz Mária, égi édesanyánk
 3. Szent József, mint a család és Egyházunk őrzője
 4. A család szerepe az életemben, hitem fejlődésében
 5. Testvérem vagy egy életre
 6. Nagyszüleim hite erősít
 7. A családom számomra „szent”
 8. Jézus a mi testvérünk

Korcsoportok

 • 10-14 éves korosztály
 • 15-18 éves korosztály

Formai követelmények: Pályázni versekkel és novellákkal lehet. A pályázatot kizárólag Word dokumentumban tudjuk elfogadni elektronikus és nyomtatott formában. A pályamunka mellett kérjük, hogy a pályázó küldje vissza aláírva a mellékelt nyilatkozatot, enélkül a pályázatát nem áll módunkban értékelni.

Egy mű maximális hossza: vers esetében maximum 24 sor lehet, novella esetében maximum 2 gépelt oldal. Egy pályázó vers kategóriában maximum 3 alkotással, novella kategóriában maximum 2 alkotással pályázhat.

Formázási előírások:

 • A/4-es lap – mindegyik margó 2,5 cm – betűtípus: Times New Roman 12 – sorköz szimpla.
 • A műben szereplő idegen szó vagy kifejezés esetén a kiejtést és a szó jelentését kérjük feltüntetni a mű alatt zárójelben.
 • Formai és tartalmi követelmények: Formai kötöttség nincs, de olyan pályamunkákat nem tudunk elfogadni, melyeket a magyar jogszabályok jogsértőnek ítélhetnek, nyelvezetük, tartalmuk miatt. (Értsd: obszcén szavak, illetve kifejezések, becsületsértés, rasszizmus, politikai nézetek stb.)
 • Azonnal kizárják a versenyből azt a pályázót, aki a témához nem illő, vagy a pályázat témáját sértőn, gúnyosan ábrázoló pályaműveket küld be 

Beküldési határidő: 2021. április 16.

A pályaműveket a korcsoport megjelölésével lezárt borítékban, a lap hátoldalán a név, iskola, cím, telefon, email cím pontos megadásával kérjük az irodalmipalyazat@hd.gorogkatolikus.hu e-mail illetve a 4025 Debrecen Petőfi tér 8. postai címre elküldeni. 

Elbírálás

Az országos versenyre az összes pályaműből választja ki a zsűri kategóriánként a három legjobbat és a zsűrizett pályaművek eredményhirdetésére 2021. május 26-án kerül sor.

A Hajdúdorogi Főegyházmegye az országos eredményhirdetés után értékeli a pályamunkákat és hirdet győztest.

Országos díjazás

 1. helyezett: 50.000 Ft értékű ajándékutalvány
 2. helyezett: 30.000 Ft értékű ajándékutalvány
 3. helyezett: 15.000 Ft értékű ajándékutalvány

Területi díjazás

A Hajdúdorogi Főegyházmegye tárgyjutalomban részesíti a pályázókat

A legjobb pályaművek megjelentetésre kerülnek a katolikus.hu honlapon, illetve a Magyar Kurír és az Új ember oldalain.

Az országos zsűrizés díjazottjait e-mailben értesíti ki a Szervező. A nyereményeket a Szervező elsősorban személyesen, rendezvény keretében szeretné átadni, azonban annak módjáról a járványhelyzettől függően később várható döntés. A nyereményekkel kapcsolatosan a nyerteseket nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, azonban a nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átvételéhez való utazás költsége) őket terhelik. A nyeremények pénzre nem válthatók, másra átruházhatók.

Amennyiben a nyeremények átadására díjátadó rendezvény keretében kerül sor, úgy a díjazott tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi a Szervező által történő felhasználásához.

A pályázathoz szükséges regisztrációval és a pályaművek alapadatainak elküldésével a pályázó igazolja, hogy elfogadja a pályázati feltételeket és a beküldött anyagok minden tekintetben megfelelnek a kiírásnak.

A pályázó a pályázat benyújtásával kijelenti, hogy tisztában van a plágium fogalmával és szavatol azért, hogy az általa készített alkotás más szerzői jogait nem sérti meg, más szerző szellemi termékét nem tünteti fel sajátjaként, más szerző szellemi termékére forrásmegjelölés nélkül nem hivatkozik. A pályázó nyilatkozik, hogy amennyiben jogszavatossági kötelezettségét megsérti, garantálja a Püspöki Konferencia ebből eredő tehermentesítését.

A pályázó a pályázat keretében benyújtott, valamennyi szerzői jogi védelem alá eső műre határozatlan idejű, azaz a művek teljes védelmi idejére szóló, területi, időbeli, módbeli és mértékbeli korlátozás nélküli, korlátlan, visszavonhatatlan, kizárólagos és ingyenes felhasználási jogot ad az MKPK részére. A felhasználási jog kiterjed valamennyi felhasználási módra.

A pályázó a pályamű beküldésével a pályaműhöz, mint szellemi termékhez fűződő vagyoni jogokról lemond. A lemondás a szerző személyhez fűződő jogaira nem vonatkozik.

Azonnal kizárják a versenyből azt a pályázót, aki a témához nem illő pályaműveket küld be!

A pályázó a pályaművek beküldésével hozzájárul, hogy kiválasztás esetén írása – a pályázó nevének és korának feltüntetésével – bekerüljön az MKPK kiadványaiba, és megjelenjen a katolikus.hu honlapon és a Magyar Kurír, illetve az Új ember oldalain.

A pályázóknak jogukban áll a róluk nyilvántartott bármely személyes adatot megtekinteni, annak javítását vagy törlését kérni a következő címre küldött üzenet útján: sajto@katolikus.hu. A hozzáférésre, javításra, törlésre vonatkozó kérelmeket indokolatlan késedelem nélkül kezeljük.

18 év alatti pályázó esetében a jogi nyilatkozatokat a pályázó törvényes képviselője teheti meg.

A pályázó a pályamű beküldésével a pályázati feltételeket elfogadja. (Az erről szóló nyilatkozatot a pályázó a „kapcsolódó média” fülre kattintva találja, amit kitöltve április 16-ig küldjön meg a Főegyházmegye részére)

Nappali csengetési rend

1. 08:00 – 08:45
2. 08:55 – 09:40
3. 09:50 – 10:35
4. 10:45 – 11:30
5. 11:40 – 12:25
6. 12:45 – 13:30
7. 13:50 – 14:35
8. 14:40 – 15:25

Iskolánk adatai

Elérhetőségek

Iskolánk adatai

Elérhetőségek