„REMÉNYETEK MINDVÉGIG TÖKÉLETESEDJÉK” (ZSID 6.11)

Nappali csengetési rend

1. 08:00 – 08:45
2. 08:55 – 09:40
3. 09:50 – 10:35
4. 10:45 – 11:30
5. 11:40 – 12:25
6. 12:45 – 13:30
7. 13:50 – 14:35
8. 14:40 – 15:25

Tájékoztató

Tájékoztató a HÍD programrólbridgeA Köznevelési Hídprogramok azoknak a fiataloknak adnak esélyt és lehetőséget, akik az általános iskola elvégzése után nem jutottak be középfokú iskolába (Híd I.), illetve akiknek a tanulás korábban csak kudarcélményt adott, és emiatt nem tudták befejezni az általános iskolát, de már betöltötték 15. életévüket (Híd II.). A Hídprogramok segítik őket abban, hogy bennmaradjanak vagy visszataláljanak az oktatás-képzés világába.
Tájékoztatjuk az érdeklődő szülőket, tanulókat a nappali és a felnőtt tagozaton, hogy a
2016-2017. tanévben a HÍD program keretében az alábbi osztályokat indítjuk az iskolánkban:

Nappali tagozat
01.kód

HÍD II. 10 hónapos képzés, melynek keretében azok a tanulók nyerhetnek felvételt, akik a 15. életévüket betöltötték, általános iskolai tanulmányaikat nem fejezték be (7 befejezett osztályuk van). Rendelkezésükre áll 10 hónap, amely alatt közismereti tantárgyi hiányosságaik pótlásában segítséget nyújt az iskola, valamint néhány szakmai terület megismerését biztosítja a tanulóinak.
A tanulmányok eredményes befejezését követően a tanulók tanúsítványt kapnak, amely alapfokú iskolai végzettséget, 8 általános iskolai osztály befejezését tanúsítja, és egyben feljogosítja a tanulókat a középfokú oktatási intézményekbe történő jelentkezésre és továbbtanulásra.
HÍD II. 20 hónapos képzésbe azoknak a tanulóknak érdemes jelentkezni, akik a 15. életévüket betöltötték, 6 általános iskolai befejezett osztályuk van. Számukra 20 hónapos képzés során közismereti és szakmai oktatást nyújtunk, melynek eredményes befejezését követően tanúsítványt, valamint rész szakképesítésről szóló bizonyítvány kapnak. Tanulmányaikat szintén folytathatják középfokú oktatási intézményekben.
Iskolánkban a 2016-2017. tanévben a következő rész szakképesítések indítását tervezzük:

02.kód

31 341 01     ÉLELMISZER-, VEGYI ÁRU és GYÓGYNÖVÉNY ELADÓ részszakképesítés
HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához a 34 341 01 Eladó szakképesítés
kerettanterve alapján.

Várjuk az érdeklődő és jelentkezni kívánó tanulókat! Jelentkezési lapok letölthetők az iskola honlapjáról!

2016. június 1. napjától az általános iskola tájékoztatja a szülőket a HÍD programban történő részvétel és jelentkezés lehetőségeiről.
2016. június 17. napjától a jelentkezési lapokat az általános iskolák továbbítják a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Szakképzési és Ellátási Osztályához, valamint értesíti a tanuló lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalt.

Kérjük az iskolákba is juttassák el a jelentkezési lapot.

/Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal, valamint az állami intézményfenntartó központ részére, amennyiben az Nkt. 14. § (2)-(3) bekezdése alapján kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Híd I. vagy Híd II. programba. Az állami intézményfenntartó központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő Híd I. vagy Híd II. programban részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében./
2016. június 24. napjáig a KLIK Fővárosi Szakképzési és Ellátási Osztálya beosztja a jelentkezett tanulókat a HÍD programban résztvevő iskolákba, és értesítést küld a felvételről,
a beosztásról mind az általános iskolának, mind a középiskolának.

2016. június 23.-án van a beiratkozás a középfokú középiskolákba, az igazgató által meghatározott időben.

2016. augusztus 24-28. között a javító és osztályozó vizsgák eredménye alapján, az általános iskola továbbítja a tanulók jelentkezését a HÍD programba. A KLIK Fővárosi Szakképzési és Ellátási Osztálya lebonyolítja a pótfelvételi eljárást.

2016. augusztus 31. napjáig megtörténik a pót beiratkozás.

Várjuk az érdeklődő tanulókat, szülőket, felnőtt hallgatókat. Az iskolai telefonszámokon felvilágosítást adunk. Javasolt az iskolai honlap aktuális híreinek figyelemmel kísérése!
HÍD II. programmal kapcsolatban elérhetőség:

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Telefonszám: +36-1-795-1170; +36-1-795-8017
Fax: +36-1-795-0744
E-mail: ugyfelszolgalat@klik.gov.hu

Köznevelési Főosztály
Telefon: +36-1-795-1014. +36-70-382-2499
E-mail: kozneveles@klik.gov.hu

Nappali csengetési rend

1. 08:00 – 08:45
2. 08:55 – 09:40
3. 09:50 – 10:35
4. 10:45 – 11:30
5. 11:40 – 12:25
6. 12:45 – 13:30
7. 13:50 – 14:35
8. 14:40 – 15:25

Iskolánk adatai

Elérhetőségek

Iskolánk adatai

Elérhetőségek