HÍDII/a osztály

 1. A polgári átalakulás kora
 1. Amerika a XVIII. században. Az Egyesült államok megalakulása
 2. A francia forradalom kezdete, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata
 3. A mezőgazdaság és a gépek forradalma, Az ipari forradalom gazdasági és társadalmi következményei
 1. Magyarország a XVIII. században
 1. Az ország újjászervezése. A soknemzetiségű Magyarország kialakulása
 2. Hazánk Mária Terézia és II. József uralkodása idején
 3. A francia forradalom és a napóleoni háborúk hatása Magyarországon
 1. A polgárosodás kezdete Magyarországon
 1. Széchenyi István, a reformmozgalom elindítója
 2. Kossuth Lajos fellépése és programja
 3. Életképek a reformkori Magyarországról, életmód és kultúra
 1. Forradalom és szabadságharc Magyarországon
 1. 1848. március 15.
 2. A szabadságharc tetőpontja: a tavaszi hadjárat
 1. A nemzetállamok kora
 1. Polgárháború az észak-amerikai Egyesült Államokban
 2. Változások Európa térképén. Új nemzetállamok: Olaszország és Németország
 3. A polgári állam új feladatai, a demokratizálódó társadalom
 4. Újabb technikai és iparfejlődés, Európa a XIX. század utolsó évtizedeiben
 5. Versenyben a világ felosztásáért
 1. A dualizmus kora
 1. Hazánk a szabadságharc leverése után
 2. A kiegyezés
 1. Az első világháború
 1. Az első világháború kezdete és első évei
 2. A tömegek és gépek háborúja, a hátország